HOME > product > 抗菌母料
 
 

 ◎ 抗菌塑料母料效能检查演示(各种菌株)

 

      1 . 抗细菌检查演示

                        黄色葡萄球菌                        大肠菌                             沙门氏菌                           肺炎肝菌

                             军团菌                                   绿脓菌                                   枯草菌                              芽孢杆菌

   

 

2 . 抗霉菌检查演示

                               霉菌                               绿霉菌                              假丝酵母菌                   Trychophton 藓菌

 

特别对冷房医院原因菌军团菌有特效,除此之外,对细菌株也有优秀的效果.