zbhdhhhfsfgfgsfgsfgghjjxb

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
 
 

중국한민족대축제참석

페이지 정보

작성자 MSTHoldings 조회550회 작성일 19-10-04 11:16

본문

중국한민족대축제

주최: 상해한인회,주중상하이대한민국총영사관,월드옥타,조선족여성경제인협회등


문웅식회장(왼쪽) 박상윤한인회장(오른쪽) 

20190928_113723.jpg