zbhdhhhfsfgfgsfgsfgghjjxb

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
 
 

문웅식회장 박람회 동정

페이지 정보

작성자 MSTHoldings 조회458회 작성일 18-06-20 18:48

본문

정부 고용노동부와 한국무역협회가 주관하는 박람회에서

테잎커팅식 및 오픈세레머니 참석하시어 정부 관계자들과 환담. 


BandPhoto_2018_06_20_15_59_04.jpg


BandPhoto_2018_06_20_15_59_01.jpg